ขั้นตอนการสมัคร

  • หลักสูตรการศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาจาก
  • ที่อยู่ปัจจบุัน
  • อัพโหลดไฟล์เอกสาร
  • แจ้งชำระเงิน

1

เลือกหลักสูตร ป.บัณฑิต แถวที่สอง และบันทึกข้อมูล

2

กรอกข้อมูลปัจจุบัน ให้ครบทุกช่องเพื่อใช้ในการติดต่อ

3

จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล เพื่อส่งเอกสารได้ถูกต้อง พร้อมอัพโหลดเอกสาร (สามารถ ส่งภายหลังได้ ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกำหนด)

4

แจ้งสำเนาโอนเงิน หรือหลักฐานการสมัคร ส่งเป็นไฟล์รูปภาพ jpg , jpeg หรือ ไฟล์ PDF


ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสเทศ) ผู้พัฒนาระบบ
สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่

facebook