ค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาตรี active

สำหรับ ปริญญาตรี

การสมัคร พิพม์ใบสมัคร การชำระเงิน การส่งเอกสาร (สามารถส่งเอกสารผ่านระบบได้)และรอการติดต่อกลับ

สำหรับ ปริญญาตรี

คณะและหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คุณสมบัติผู้มีสิทธ์สมัครเข้าศึกษา


ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสเทศ) ผู้พัฒนาระบบ
สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่

facebook